Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Öğrenme güçlüğü (disleksi), bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.

Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Birçok çocuk için öğrenme güçlüğü okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanımakta başarısız olduklarında göze çarpar.

* Zeka düzeyi
* Aktivite düzeyi
* Dikkat sorunları
* Koordinasyon sorunu
* Görsel algı sorunları
* Görsel figür-zemin ayırt etmede güçlük çekerler
* İşitsel algı sorunları (işitsel figür- zemin ayırt etme zorluğu vardır. TV izlerken kapı zilini duymamak gibi.
* İşitsel hafızaları zayıftır.
* Dil problemleri
* Oryantasyon sorunları
* Zaman sorunu
* Sosyal-duygusal davranış sorunları
* Akademik beceri bozuklukları

* Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinden bir veya bir kaçında aksama olmasıyla ortaya çıkar.
* Her çocuğun iyi olduğu yada zorlandığı alanlar vardır.
* Her çocuk kendine özgüdür.
* Görme işitme sorununa bağlı değildir.