Bursa ve İnegöl'de
İlk Kez Özel Eğitim Alanında
Montessori Eğitimi
Baz Alınarak Hazırlanmış
Eğitim Ortamı

Montessori

Montessori Pedagojisi ve bunun üzerine kurulu olan Montessori Terapisinin ana fikri çocuğu kendi kişiliği ile kabul ederek, özel “duyu-gelişim araçları” ve çocuğun “yapı planı”na uygun faaliyetlerle gelişimine katkıda bulunmaktır.

Klasik eğitim modellerinden farklı olarak, her çocuğun özel ve tek olduğunu temel alan, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebildiği eğitim metodu Montessori, özellikle 0-6 yaş dönemi için uygulanıyor.

Maria Montessori tarafından geliştirilen eğitim sisteminde çocuğun ilgi alanlarına uygun bir eğitim alması amaçlanmaktadır. Günümüzde en yaratıcı fikirleri üreten ve belli konumlara yükselmiş olan kişiler Montessori eğitim sistemiyle yetişmişlerdir. Herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı bu eğitim sistemiyle çocuklara özgür bir eğitim sunulur.

Önemli

Montessori Eğitimi, temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durur.

Montessori eğitiminde çocukların nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığı tespit edilir. Bu doğrultuda ilgi alanları tespit edilen çocuklar özgür seçimler yapmaya yönlendirilir. Eğitim sırasında öğrenci merkezdedir. Güne denge yürüyüşleri ile başlayan öğrenciler, sonrasında kendilerine en uygun olan aktivitelerle eğitime devam ederler. Çocukların kendilerini birey olarak görmesinin sağlandığı Montessori eğitiminde aile, öğrenci ve öğretmen iş birliği içerisindedir. Öğrencinin öğrenme hızı doğrultusunda eğitim verilir ve bilgi akılla değil el yordamıyla öğrenilir. Soyut kavramların somut kavramlarla anlaşılması sağlanır. Zihinsel kavramların hissetme metoduyla zihne yerleştirilmesi uygulanır.

Hata kontrolünü kendisi yapan çocuk bu sayede öğrenmeyi de yetişkinden bağımsız bir hale getirebilir. Bu eğitim sisteminde kullanılan araç ve gereçler sisteme özeldir. Bunlar; koordinasyon aletleri, prizmatik boyutlarda küpler ve üçgenler, ahşap dominolar, ağırlık tüpleri ve benzeri gereçlerdir. Her yaş seviyesine göre kullanılan materyaller değişmektedir.

Bu eğitim sisteminde çocuğun temizlik, renk uyumu yakalamak, sabretmeyi öğrenmek, bireyselleşmek gibi yönlerinin gelişmesine büyük önem verilir. Öğrenme isteği ve araştırma zevki bir arada sunulan bu sistemde, çocuklar doğal liderlerdir ve yeni görevler almaktan büyük mutluluk duyarlar. Günlük yaşam becerileri, matematik etkinlikleri, dil geliştirici etkinlikler, duyu eğitimi etkinlikleri, evrensel öğrenme etkinlikleri bu sitemde uygulanan yöntemlerdir.

Montessori Eğitimi Bireye Ne Kazandırır?

  • Çocuk, kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir.
  • Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir.
  • Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir.
  • Üretken olur.
  • Toplumsal bir varlık olur.
  • Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir.
  • Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
  • Dsiplini içselleştirir.
  • Kendisine ve başkalarına saygı duyar.
  • Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışılacağını öğrenir.