Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Detaylı Bilgi
Artı Rehabilitasyon

GALERİ

İNCELE
Artı Rehabilitasyon

BİLGİLENDİRME

İNCELE
Artı Rehabilitasyon

MERAK EDİLENLER

İNCELE

Yavrularımızı Mutlu Etmek Bizim Elimizde

Çocuklarımızın eğitimli, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam olanağına sahip olması gerektiği fikriyle bir araya geldik.

Bireysel Eğitim

Özel gereksinimli ve üstün zekalı bireylere verilen bire bir özel eğitim, toplumla kaynaşabilecek düzeye getirmek olarak tanımlanıyor.

Grup Eğitimi

Gruplar halinde uygun eğitim ve rehabilitasyon programının öngördüğü beceri ve davranışların kazandırıldığı eğitim sürecidir.

Aile Danışmanlığı

Uzman psikolog tarafından ailelerimizin ve desteğe gerek duyan çocuklarımızın yaşadığı sıkıntılara çözüm yolları bulmak amacıyla verilmektedir.

Duyu Bütünleme Eğitimi

Günlük hayatta kullanılmak üzere vücudumuzdan ve dış dünyadan alınan bilginin beyin seviyesinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemine denir.

AİLE İLE İŞ BİRLİĞİ

Bireylerin başarıları yalnızca okulda aldıkları eğitime bağlı olmayıp aldıkları destek eğitime ve ailelerin eğitime etkin katılımına bağlıdır..

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin ailelerinin eğitilmesi; anne babaların çocuklarını herkesten iyi tanımaları ve çocuğu ile daha fazla etkileşim içinde olması, birebir eğitim eksikliğini gidermesi, eğitim ortamında gerçekleştirilemeyecek konularda bireylerin eğitimini üstlenmelerini sağlama açısından önemlidir.

Aile eğitim programlarında çocuk yetiştirme yaklaşımları ile çocuğun dil gelişimine, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunma, çocuğuna çeşitli davranış ve bağımsız yaşam becerilerini öğretmelerine ilişkin ailelere yeterlilikler kazandırılmalıdır.

Aile Eğitiminin Amaçları

  • Özürlü çocuğun kabulü
  • Aile ile iş birliği
  • Aileyi bilgilendirmek
  • Hakları anlamak