Çocuğun Fiziksel ve Zihinsel
Gelişimi Çevrenin Uyarıcı
Niteliği İle Sıkı İlişki İçindedir.

Grup Eğitimi

Aile ortamında annesiyle ve ailesindeki diğer bireylerle sıkı duygusal sosyal etkileşim içinde bulunan çocuk,belli bir zaman sonra yaşıtlarıyla bir araya gelme oyun grubuna katılma ihtiyacı duyar .Giderek artan bir sosyalleşme eğilimi ve oyuncaktan çok arkadaş ve grup etkinliklerine yöneliş gözlemlenir.

Grup eğitimi ailenin sunduğu sınırlı olanakları zenginleştiren, çocuklara gerek fizik, gerekse zihinsel ve sosyal gelişimleri açısından daha yeterli bir ortam sunan eğitsel ve sosyal bir etkinliktir. Öğrencilere yaşamları boyunca gerekli olan öz bakım becerilerini, birtakım sosyal becerileri kazandıran ve öğreten bu etkinlik, çocuklarda uygun davranışlar geliştirme açısından da büyük önem taşır.

Önemli

Grup eğitiminin sosyal, zihinsel ve dil gelişimi alanlarında olumlu etkilerinin olduğu da yapılan çalışmalarla kendini göstermektedir.

Grup eğitimi esnasında çocuğun olumlu davranışları geliştirilir, yenileri kazandırılır, bazı olumsuz tavır ve davranışları ise çeşitli eğitsel yöntemlerle söndürülmeye çalışılır.

Özel eğitim gereksinimleri belirlenerek tanılanmış bireyler için eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından yöneltme kararı alınır... (Yönetmelik Madde 20).Yöneltme kararında;.bireyin yaşı, yetersizliği,yapabildiği en üst becerileri,eğitsel gereksinimleri ve gereksinim öncelikleri, gereksinebileceği destek hizmetler belirtilir.

Grup eğitiminin; çocuğun özgüvenini ve merak duygusunu artıran, çevreye daha dönük olmasını sağlayan, bağımsızlık duygusunu ve liderlik fikrini geliştirici olması gibi faydaları vardır. Bu bağlamda sosyal ilişkileri olumlu gelişen çocuklarda paylaşma ve birlikte çalışma eğilimi gözlemlenir. Kendisinden büyük veya küçük olan bireylerle olumlu ilişkiler kurar. Diğer yaşıtlarına göre iyi alışkanlıklar ve davranışlar kazanır. Hırçın davranışlarında azalma veya yok olma gözlemlenir.

Amaçlarımız

 • Kendini daha rahat ifade edebilmesi
 • Özgüvenin gelişmesi
 • Rol alma, taklitle öğrenme, oyunla etkin öğrenme
 • Yaratıcılığının ve hayal gücünün gelişmesi
 • Başkalarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesi
 • Dil ve konuşma becerilerinin gelişmesi
 • Beden dilini daha iyi kullanması
 • Kontrol duygusunun gelişmesi
 • Paylaşma, işbirliği, yardımlaşma becerilerinin gelişmesi
 • Sorumluluk alma becerilerinin gelişmesi
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • Dinleme becerilerinin gelişmesi gibi faydalarda bulunacaktır.
 • Karar verme becerilerinin gelişmesi