Her Çocuğun Ailesinden
Alacağı Temel Bilgileri,
Onun Gelcekteki Başarısını
ve Yaşamını Belirler.

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur. ve bu doğrultuda Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

Aile danışmanlığında, ailenin tek bir üyesi yerine tüm üyelerini ele alınarak ailenin tamamı dinamik bir sistem olarak kabul edilir. Aile üyelerinin duygularını yapıcı bir şekilde ifade etmesi, tıkanan iletişim kanallarının açılması, çatışmaların uzlaşmayla çözümlenmesi ve böylece her üye için daha doyurucu bir aile içi etkileşim amaçlanır. Aile danışmanlığında sağlanan ortam bireylerin iletişim çatışmalarının kaynağını görebilmelerine yardımcı olur.

Önemli

Fertlerin aile ortamında yaşadığı sorunlar, toplumsal rollerini ve diğer kişilerle etkileşimlerini de olumsuz yönde etkilemekle birlikte sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır.

Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını olşturmaktadır.

Amaçlarımız

  • Bireyleri saygı ile dinlemek
  • Bireylerin bakış açısını görmesini ve anlaması
  • Bireylere karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmeleri
  • Bireyleri oldukları gibi kabul etmesine
  • Beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur